Festina Lente

Haast je langzaam

Wat doe ik?

-- Nieuw: Koffiegesprek -- 

Misschien loop je tegen wat dingen aan, thuis of bij je werk. Misschien heb je momenteel veel piekergedachten in je hoofd. Misschien speelt er een bepaalde kwestie die je bezighoudt. Of misschien wil je wat begeleiding bij het op een rijtje zetten van datgene wat nodig is om meer het leven te leiden dat je graag wil. Als je dit nog niet direct een reden vindt om een heel coachingstraject op te starten, bied ik vanaf nu het Koffiegesprek aan: Onder het genot van een lekker kopje koffie (of thee natuurlijk) kletsen we samen over wat je bezighoudt en kijken we naar wat belangrijk is voor jou. Ik help je op een laagdrempelige manier wat meer overzicht creëren en structuur aan te brengen, zodat je daarna zelf weer verder kan. Een Koffiegesprek duurt ongeveer 45 minuten. 

-- Nieuw: Koffiegesprek --

 


Omdat alle mensen anders zijn, is mijn aanpak erg divers. Ik maak tijdens mijn sessies veel gebruik van ontspanningsoefeningen en (knutsel)materialen, maar ik ga ook graag wandelen of een potje voetballen. Ik kijk altijd naar het karakter en de situatie en pas daar mijn werkwijze op aan. 

Ik werk ook met dieren tijdens de sessies, met mijn hond of mijn verzorgpaard. Veel kinderen zijn graag bezig met dieren. De drempel om over bepaalde gevoelens en gedachten te praten is dan minder hoog. Bovendien spiegelen dieren het gedrag van kinderen, wat mij weer veel vertelt over wat er op dat moment speelt.


Je kunt bij mij onder andere terecht als je vragen hebt over: 

*Faalangst

*Hooggevoeligheid

*Hoogbegaafdheid

*Prikkelverwerking

*Beperkende gedachten (Mindset)

*Trauma- en rouwverwerking

*Onderwijsinhoudelijke zaken


Faalangst 

Faalangst komt veel voor, zowel bij kinderen als volwassen, Het is een irreële angst die opkomt in bepaalde situaties. Door de stress die ontstaat, maakt je lijf het hormoon (nor)adrenaline aan. Je lijf komt in de fight-freeze-flight-modus. Je lijf maak zich klaar om te vluchten, bevriezen of te vechten. Hiervoor trekt al je (zuurstofrijke) bloed naar je armen en benen, waardoor er minder bloed in je hoofd zit. Deze situatie kan zorgen voor de bekende 'black-out', waardoor je ineens niet meer weet wat je ook alweer moest doen. Door het doen van ontspanningsoefeningen en het trainen van je mindset kan je dit goed onder controle krijgen.  


Hooggevoeligheid

(Hoog)gevoelige kinderen hebben als het ware een ingebouwde radar: onbewust registreren zij alles wat er om hen heen gebeurt. Dit kunnen dingen zijn die ze horen en zien, zoals een vliegtuig in de lucht, een spinnetje op het plafond of de koelkast die zoemt. Maar ook dingen die ze ruiken of voelen komen heftig bij ze binnen. Denk hierbij aan de kooklucht van een gerecht dat ze bijvoorbeeld niet lekker vinden, of een zwaar parfum. Zelfs de sfeer die er hangt als ze een kamer binnenkomen waar de aanwezige mensen net ruzie hebben gehad kan iets met ze doen. Al deze prikkels worden als het ware opgezogen, net als bij een spons. Hooggevoelige kinderen beschikken niet over een filter, waarmee ze zich zomaar kunnen afsluiten voor bepaalde waarnemingen of gevoelens. Dit is iets waar ze zich bewust van moeten worden en wat we samen kunnen trainen. 


Hoogbegaafdheid 

(Hoog)begaafde kinderen zijn gewend dat ze de meeste dingen 'vanzelf' kunnen. Ze hoeven weinig tot geen moeite te doen om nieuwe dingen te leren. Daardoor ligt hun lat heel hoog. Op het moment dat ze wel ergens tegenaan lopen (soms pas op de middelbare school), kunnen ze snel afhaken vanwege frustratie of motivatieproblemen. Ze worden onzeker als hen iets niet direct lukt of als ze een slecht punt halen, met name als anderen wel een goed punt hebben gehaald. Onderpresteren, de leerkuil, zelfbeeld en mindset zijn belangrijke begrippen bij hoog- of meerbegaafdheid. Inzicht in waar die gedachten gevoelens vandaan komen, kan een hoop schelen. Ontspanningsoefeningen en mindset verzachten de rest.   


Prikkelverwerking

Via onze zintuigen nemen wij veel waar. We zien, horen, ruiken, proeven en voelen van alles, vaak nog tegelijk ook. Voor kinderen is het lastig in te schatten welke prikkels belangrijk zijn en welke prikkels juist afleidend werken. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen zich moeilijk kunnen concentreren of het lastig vinden stil te zitten aan tafel. Het is belangrijk om na te gaan welke prikkels een negatief effect hebben en welke prikkels stimulerend werken. Vaak geeft inzicht hierin al veel duidelijkheid over het gedrag van een kind en kunnen we makkelijk aanpassingen doen, zodat iedereen zich prettiger voelt.


Beperkende gedachten (mindset):

We zijn allemaal wel bekend met de zogeheten ‘negatieve spiraal’. Gedachten als ‘Ik kan het toch niet’ of ‘Ze vinden me toch niet aardig’, zorgen voor een gevoel van onzekerheid en kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld. Vanuit die basis is het heel moeilijk zulke negatieve gedachten (fixed mindset) weer om te buigen naar iets positiefs (growth mindset). Samen kunnen we deze positieve manier van denken trainen, zodat het kind zich weer zelfverzekerd voelt en daardoor ook succeservaringen heeft. Op die manier creëren we een positieve spiraal die helpt om te groeien. 


Trauma- en rouwverwerking:

Het woord ‘trauma’ klinkt heel ernstig. We gebruiken het meestal als iemand iets heel heftigs heeft meegemaakt zoals een ongeluk of een misdaad. Een trauma is in principe een verwonding. Dat kan iets lichamelijks zijn, maar ook iets op psychisch gebied.

Een trauma kan groot en schokkend zijn, maar ook klein en toch zeer ingrijpend. Denk hier bijvoorbeeld aan ouders die gaan scheiden, een verhuizing, een broertje of zusje dat wordt geboren, een huisdier dat overlijdt of ruzie/pestgedrag. Kinderen krijgen hier in principe al te maken met een rouwproces; ze nemen afscheid van hun leven zoals dat hiervoor was.

Kinderen kunnen last hebben van vervelende herinneringen en bijvoorbeeld nachtmerries krijgen of angsten ontwikkelen. In sommige gevallen kan het prettig zijn de negatieve lading en emoties, die samenhangen met een bepaalde herinnering, samen af te zwakken door middel van het toepassen van specifieke oefeningen.


Onderwijsinhoudelijke zaken:

Je kind brengt een groot deel van zijn leven door op school. Daar gebeurt dan ook een hoop, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied. Soms is er sprake van een situatie waarbij je graag meer inzicht, informatie of een ‘second opinion’ wil. Er heeft bijvoorbeeld een onderzoek plaatsgevonden dat vraagt om een vertaalslag. Ik ben hier graag jullie casemanager.

Of misschien heeft je kind extra begeleiding nodig op het gebied van leren en plannen of juist in de omgang met andere kinderen. Ik kijk met jullie mee naar wat jullie nodig hebben om weer door te kunnen gaan.

Het kan wenselijk zijn dat ik een bezoek te breng aan de school van je kind, bijvoorbeeld voor een observatie in de klas of een gesprek met de leerkracht. Dit kan in overleg met de betreffende leerkracht gepland worden. 

Scholen kunnen mij ook in laten vliegen vanuit een arrangement, bijvoorbeeld als er behoefte is aan begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, al dan niet in combinatie met een hulpvraag op het gebied van leerstof of executieve functies. Ook kunnen scholen mij inhuren voor het geven van een faalangsttraining aan leerlingen of een workshop/training voor leerkrachten en ouders.